Programa 1129 (20/12/2018) - Descubrimos a dos talentazos: Rush Smith y Courtney Act